SKA - systematiskt...

I det flesta verksamheter har man ett mål, och en plan som visar vägen till målet. Vi ska sträva efter att bli bätre och bättre. Skollagen styr och har ett tydligt krav på att vi utför ett systematiskt kvalitetsarbete -SKA. Det vill säga - att skolor ska ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten planeras, följs upp och utvecklas i förhållande till de nationella målen. 
 
De dryga sex år jag arbetat i vår kommun har vi haft en modell för SKA. Nu har den modellen skrotats, och vi ska anamma något nytt. I dag fick vi en första introduktion, och jag förstår att det här kommer att ta tid. I morgon måste jag frigöra tid i min agenda de kommande veckorna för det här. Känns lite spännande med något nytt och förhoppningsvis bättre system än det vi haft. 
I vårt Förvaltningshus finns ett café. Här fikar vi då och då på onsdagarna. I dag fanns det goda semlor att köpa, vilket en del gjorde. 
Jag tänker inte räkna hur många jag ätit sedan december. Jenny gillar semlor precis som jag, vilket är en bra kombo då vi jobbar ihop så här mitt i veckan. 
I semletider får man hålla igen på annat gott, annars barkar det iväg totalt, i alla fall för mig. Om en vecka är det Fettisdag, sedan får det bli fasta...eller näst intill. 
 
Vi har en första inlämning av SKA i det nya systemet den 15 mars, vilket ju är alldeles snart. Stabilt, är väl inte läget just nu med tanke på tiden, men det blev lite lugnare när vi fick någon vecka till på oss. Våra agendor är ju rätt fullteckna månader framåt, och det är inte lätt att frigöra tid bara så där.
 
Hur som haver, SKA är ett redskap i vårt arbete för att vi ska få syn på vad vi måste förbättra och hur.  Man kan lätt fastna i detaljer, eller enskilda ärenden vilket inte är min viktigaste uppgift, det finns andra som kan lösa dessa problem. Jag måste jobba övergripande, absolut se detaljerna men inte fastna där. 
 
Mitt i veckan!
 
♥ Maria
Kommentera inlägget här: