Besök i verkligheten..på vår skola :-)

Vår nämndsordförande Britt-Marie, Maria politiker i nämnden, vår verksamhetschef Bertil och kvalitetsansvarige Maria gjorde ett verksamhetsbesök på skolan en dag. Vi tycker att det är väldigt roligt att få besök på vår skola, och speciellt roligt då de som styr vår verksamhet dyker upp. 
Madeleine som är lärare i år 5 och en som brinner för Storyline, berättar här för Maria och Bertil om deras tema just nu...Storyline är ett arbetssätt och ett förhållningssätt där lärandet sker kring en berättelse.
 
Jag ska försöka förklara det enkelt -  Storyline = en  berättelse som presenteras av lärarna och utvecklas allt eftersom under arbetets gång.  Eleverna är medskapare som får olika utmaningar under tiden arbetat pågår.  Man kan se en Storyline som ett medel för att inspirerar och motiviera eleverna till lärande på flera plan. De tränar sig i samarbete, problemlösning, etik och moral med mera. Under en storyline utgår man från elevernas förförståelse som sedan utmanas och bearbetas genom att de får arbeta individuellt, i grupp, och alla tillsammans.
Förr Nu Framtid är temat för den här Storyn som de just nu arbetar kring i årskurs 5 på vår skola. Just den här dagen skapade eleverna en avatar som ska verka i den framtid de ska visionera kring.
Malin samarbetar med Madeleine och har ansvaret för bland annat matematiken i år 5. Eleverna får ofta en läxa i matte som är att se på en kort film som Malin lagt in på klassbloggen om det matematikmoment de ska börja arbeta med dagen efter på skolan. Poängen med detta är att bli förberedd och ha lite förförståelse innan Malin sedan har en genomgång på skolan.
 
De har ett spännande Instagramkonto de här två lärarna som eleverna följer och där får de veta vad som ska hända på skolan på olika spännande vis.  Kontot heter froknarna.m  titta gärna in där så ser ni hur inspirerande inledningar eleverna får ta del av innan de kommer till skolan. 
Vi var på besök i vår förberedelseklass och där fick gästerna vara med och sjunga "Huvud axlar knä och tå..."
Ja, det blev också en titt på allt grönt som frodas i klassrummen just nu och som ska säljas på skolans årliga marknad i början på juni.
 
Det bästa av allt efter ett fint besök av intresserade gäster är den refelktion de gör av den verksamhet de fått ta del av.  Vi fick med beröm godkänt! :-) 
 
♥ Maria
 
Kommentera inlägget här: